Where light and footsteps fold

'Where light and footsteps fold' is a two-part, site-specific mural for CoCA by Megan Brady.

Two walls, one on the exterior of the building and the other inside Lux Cafe, weave together observations of the artist’s ancestral awa in Waitaha Canterbury with playful design elements that speak to layers of place-making and whakapapa.    

Principal Exhibition Sponsor
Principal Exhibition Funder

One of the starting points for this work is a sketch of the Rakahuri Ashley River by the artist’s uncle. North of Christchurch City, Rakahuri is one of the numerous rivers that flow into Te Tai o Maahunui Pegasus Bay. Rakahuri forms the basis for a repeating design on the exterior of the building where the tributaries of a braided river become abstracted, resembling other connected living things like tree branches or veins. They are offset by bands of colour that look like large paint swatches.

 
The second part of the design, inside Lux Espresso, uses colour to embody the action of weaving different things together. The artist has selected colours based on their names or significance to the gallery building and site—from “Hoki”, a verb which means to go back, or return (a blue-grey); to “Bilbao”, a bright green that colour matches CoCA gallery’s original modernist lampshades; the dark brown “Espresso”; and “Canterbury Clay” (tan), “Bone” (light brown); and “Triple Rakaia” (a warm grey), which each speak to the geomorphology and histories of occupation in Waitaha. 

 
Connecting the seen and unseen, Where light and footsteps fold explores the different intersections of the building—gallery, cafe, museum—and the whenua and histories upon which it stands in this part of the world. 

  

Ki whea whētuia ai te aho me te tapuae
Nā Megan Brady, 2022

He arowhāiti ki te wāhi, he matarua te matarahi Ki whea whētuia ai te aho me te tapuae nā Megan Brady mō CoCA. E rua kā pātū, ko tētahi kai waho o te whare, ko tērā atu kai roto i te wharekai ko Lux Cafe, e tuitui ana i kā kiteka o te awa tipuna o te rikatoi i Kā Pākihi Whakatekateka o Waitaha, me ētahi āhuataka hoahoa āhuareka e tohu ana i kā paparaka o te ahu nōhaka me te whakapapa.

 
Ko tētahi o kā pūtake tīmataka mō tēnei mahika toi, ko tētahi huahua o te awa Rakahuri nā te hākoro kēkē o te rikatoi. Ki te raki o Ōtautahi, ko Rakahuri tētahi o kā awa huhua e rere ana ki Te Tai o Maahunui. Ka noho a Rakahuri hai pūtake o te hoahoa tāruarua ki waho o te whare, e tūrehurehu haere ana kā kautawa o te awa whiria; e tairite ana ki ētahi atu toiora whai honoka, pēnei i te peka rākau, i te ia-auraki rānei. Ka karapitihia ērā ki kā tāhei tae, me he tīpako peita nui te āhua.

 
Kai te wāhaka tuarua o te hoahoa, ki rō Lux Espresso, ka whakamahia kā tae hai whakatinana i te mahi o te tuitui i kā mea rerekē kia kotahi. Ko kōwhiria e te rikatoi kā tae nō ruka i kā ikoa, i te hiraka rānei ki te whare whakaatu toi me te wāhi - mai i 'Hoki', he tūmahi mō te hoki atu (he ōrakihina); ki 'Bilbao', he kākāriki e rite ana ki kā kōpare rama akahou taketake o te whare whakaaturaka o CoCA; te parauri o 'Espresso'; me 'Canterbury Clay' (he hāura), 'Bone' (he hāuratea); me 'Triple Rakaia' (he hina mahana). Ērā katoa ka kōrero ki te mātai āhuataka whenua me kā kōrero ahikā i Waitaha.

 
E hono ana i kā mea kitea me kā mea e kore e kitea, ka tūhura ‘Ki whea whētuia ai te aho me te tapuae’ i kā pūtahi rerekē o te whare - he whare whakaatu toi, he wharekai, he whare taoka - tae atu ki te whenua me ōhona kōrero, arā te wāhi e tū ai te whare ki tēnei whaitua o te ao.

 

The Artist

 • Megan Brady
  Megan Brady
  Ōtepoti

  Megan Brady (Ngāi Tahu, Ngāi Tūāhuriri, Pākehā) is an artist currently based in Ōtepoti Dunedin. Working across sculpture, installation and sound she is particularly interested in the way we navigate sites — often responding to patterns and details in the environment. Selected recent exhibitions include Te Hā, The Physics Room, 2023; Paemanu: Tauraka Toi, Dunedin Public Art Gallery, 2021-22; Lay in measures with Ed Ritchie, Enjoy Contemporary Art Space, 2020; and A quiet corner where we can talk, Dunedin Public Art Gallery, 2018.
     

  He rikatoi a Megan Brady (Kāi Tahu, Kāi Tūāhuriri, Pākehā) e noho ana ki Ōtepoti i tēnei wā. E mahi ana i ruka i te tārai, te toi puni me te oro, kai te tino aro ia ki te āhua o tā tātau pōkai i kā wāhi - me te urupare ki kā tauira me kā taipitopito i te taiao. Ko ētahi o āhana whakaaturaka inātata nei ko Te Hā, ki The Physics Room, i te tau 2023; ko Paemanu: Tauraka Toi, ki Dunedin Public Art Gallery, i te tau 2021-22; ko Lay in measures i te taha o Ed Ritchie, ki Enjoy Contemporary Art Space, i te tau 2020; me A quiet corner where we can talk, ki Dunedin Public Art Gallery, i te tau 2018.

  Instagram
Megan Brady
Ōtepoti

Megan Brady (Ngāi Tahu, Ngāi Tūāhuriri, Pākehā) is an artist currently based in Ōtepoti Dunedin. Working across sculpture, installation and sound she is particularly interested in the way we navigate sites — often responding to patterns and details in the environment. Selected recent exhibitions include Te Hā, The Physics Room, 2023; Paemanu: Tauraka Toi, Dunedin Public Art Gallery, 2021-22; Lay in measures with Ed Ritchie, Enjoy Contemporary Art Space, 2020; and A quiet corner where we can talk, Dunedin Public Art Gallery, 2018.
   

He rikatoi a Megan Brady (Kāi Tahu, Kāi Tūāhuriri, Pākehā) e noho ana ki Ōtepoti i tēnei wā. E mahi ana i ruka i te tārai, te toi puni me te oro, kai te tino aro ia ki te āhua o tā tātau pōkai i kā wāhi - me te urupare ki kā tauira me kā taipitopito i te taiao. Ko ētahi o āhana whakaaturaka inātata nei ko Te Hā, ki The Physics Room, i te tau 2023; ko Paemanu: Tauraka Toi, ki Dunedin Public Art Gallery, i te tau 2021-22; ko Lay in measures i te taha o Ed Ritchie, ki Enjoy Contemporary Art Space, i te tau 2020; me A quiet corner where we can talk, ki Dunedin Public Art Gallery, i te tau 2018.

View artwork
Where light and footsteps fold - inside wall installation view. Photo credit John Collie

Where light and footsteps fold - inside wall installation view. Photo credit John Collie

Inside wall installation view. Photo credit John Collie. Where light and footsteps fold, Megan Brady
More about this artwork

Where light and footsteps fold - inside wall installation view. Photo credit John Collie


 

Where light and footsteps fold - inside wall detail view. Photo credit John Collie

Where light and footsteps fold - inside wall detail view. Photo credit John Collie

Inside wall detail view. Photo credit John Collie. Where light and footsteps fold, Megan Brady
More about this artwork

Where light and footsteps fold - inside wall detail view. Photo credit John Collie

Where light and footsteps fold - outside wall installation view. Photo credit John Collie

Where light and footsteps fold - outside wall installation view. Photo credit John Collie

Outside wall installation view. Photo credit John Collie. Where light and footsteps fold, Megan Brady
More about this artwork

Where light and footsteps fold - outside wall installation view. Photo credit John Collie

Where light and footsteps fold - outside wall detail. Photo credit John Collie

Where light and footsteps fold - outside wall detail. Photo credit John Collie

Outside wall detail. Photo credit John Collie. Where light and footsteps fold, Megan Brady
More about this artwork

Where light and footsteps fold - outside wall detail. Photo credit John Collie

Where light and footsteps fold - inside wall detail view. Photo credit John Collie

Where light and footsteps fold - inside wall detail view. Photo credit John Collie

Inside wall detail view. Photo credit John Collie. Where light and footsteps fold, Megan Brady
More about this artwork

Where light and footsteps fold - inside wall detail view. Photo credit John Collie

Where light and footsteps fold - outside wall installation view. Photo credit John Collie

Where light and footsteps fold - outside wall installation view. Photo credit John Collie

Outside wall installation view. Photo credit John Collie. Where light and footsteps fold, Megan Brady
More about this artwork

Where light and footsteps fold - outside wall installation view. Photo credit John Collie